ENO Iran-Malasia meeting

گردهمایی مدارس عضو Eno ( Environment online)
با حضور هماهنگ کننده این پروژه در ناحیه آسیا
 
این گردهمایی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 بهمن ماه با شرکت جمعی از معلمین و دانش آموزان  برگزار گردید.
در روزدوشنبه، گردهمایی با حضور جناب آقای کلیمانی وهیات همراه از کشور مالزی در مدرسه سوده برگزار گردید. مدارس عضو ازجمله مدرسه مهدوی ، خرد ، صبا ،نرجس ،شهداي كارگر ،مدرسه بين الملل ،مدرسه امام مهدي ،ربانی و... به همراه دانش آموزان خود به ارایه فعالیتهای و اقدامات محیط زیستی پرداختند .
 
در روز سه شنبه، کارگاه آموزشی محیط زیست در مدارس، از طرف شهرداری برگزار گردید.
در این کارگاه جناب آقای حیدر زاده، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران و جناب آقای دکتر یزدانی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور نیز حضور داشتند که سخنرانی هایی در ارتباط با آموزش محیط زیست از طریق مدارس ایراد نمودند.
هیات مالزی نیز مطالبی راجع به جامعه طرفدار محیط زیست مالزی و پروژه Eno ،پروژه بین المللی درختکاری Tree Planting) )و پایش آبWater monitoring  ارائه کردند .
 هماهنگ کننده  Eno در ایران نيز کلیه مدارس شرکت کننده را با چگونگی عضو شدن در این پروژه آشنا کردند.
سرکارخانم نوروزی هماهنگ کننده  پروژه مدارس محیط زیستی Eco_School  در ایران همچنین به ارائه مطالبی راجع به این طرح ،چگونگی اجرای آن و فعالیتهای انجام شده پرداختند.http://www.eco-schools.org/
در انتها جوایزی به رسم یاد بود بین دو کشور رد و بدل شد .
Comments