Welcome‎ > ‎اخبار NEWS‎ > ‎

Peace Forest

پروژه بین المللی داستان نویسی- براي سال جهاني جنگلها

داستان های منتخب ارسالي از مدارس جهان در کتاب الكترونيكي Peace Forest منتشر شدهاست.

 

داستان هاي ارسالي توسط مدارس امام مهدي- خرد-صبا- آل طاها- رباني برگزيده شده است.

اين موفقيت را به دانش آموزان ايراني تبريك ميگوييم.

 

اين   كتاب به صورت الكترونيكي منتشر و به نمايندگان كشورها در سازمان ملل اهدا شده است.

براي مشاهده داستانها به آدرس زير مراجعه شود.

http://217.149.52.103/~enopr940/peaceforest

Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:16 AM
Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:17 AM
Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:16 AM
Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:15 AM
Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:15 AM
Ċ
Molook Khavidi,
Oct 4, 2011, 12:16 AM
Comments